Eksploatator Sp. z. o.o

ul. Sportowa 25
Rotmanka,83-010 Straszyn
tel. 58 682 88 28, 58 691 76 20
biuro@eksploatator.pl

NIP 604-00-22-502 REGON 193119760 KAPITAŁ ZAKŁADOWY 104 123 000,00 zł
Eksploatator Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000228872

Opublikował(a): administrator

Ostatnia zmiana:

Rozmiar fontu
Duży kontrast