Organizacja Spółki

Organami „Eksploatator” Sp. z o.o. są Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza oraz Zarząd Spółki, którym kieruje Prezes Zarządu.

W skład struktury organizacyjnej Spółki wchodzą:

  • Pion Techniczny, którym kieruje Dyrektor ds. Technicznych
  • Pion Rozwoju, którym kieruje Dyrektor ds. Rozwoju
  • Pion Finansowo – Księgowy, którym kieruje Główny Księgowy

Opublikował(a): administrator

Ostatnia zmiana:

Rozmiar fontu
Duży kontrast