Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy Pruszcz Gdański w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków. Działalność Spółki jest określona w oparciu o numerację Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD. Zgodnie z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym nr 0000228872 przedmiotem tej działalności jest:

  • 41 00 A pobór i uzdatnianie wody, z wyjątkiem działalności usługowej,
  • 41 00 B działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody,
  • 90 00 D odprowadzanie ścieków.

Opublikował(a): administrator

Ostatnia zmiana:

Rozmiar fontu
Duży kontrast