Udostępnianie informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została umieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji
Publicznej jest udostępniania na wniosek zainteresowanego w trybie określonym w artykułach 10 –
15 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2020r.
poz. 2176).

Opublikował(a): administrator

Ostatnia zmiana:

Rozmiar fontu
Duży kontrast