Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pruszcz Gdański z dnia 07 listopada 2018 r.

Treść regulaminu (PDF)

Obowiązujący regulamin został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 23 listopada 2018 r. pod pozycją 4592.

zmiana Regulaminu
Zmiana regulaminu została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 16 września 2021r. pod pozycją 3359

Opublikował(a): administrator

Ostatnia zmiana:

Rozmiar fontu
Duży kontrast