Taryfa za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Szanowni Klienci

EKSPLOATATOR  Sp. z o.o. informuje, że w dniu 10 maja 2021 roku Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku  opublikował decyzję zatwierdzającą taryfę za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującą w najbliższych trzech latach na terenie Gminy Pruszcz Gdański.

Taryfa obowiązująca od 17 maja 2021 roku.

LP

Wyszczególnienie

w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy

w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy

w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

Taryfowa grupa odbiorców

Rodzaj cen i stawek opłat

Cena netto

Cena netto

Cena netto

Cena brutto

Cena brutto

Cena brutto

1.

Gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozostali odbiorcy usług

cena wody (zł/m³)

3,49

3,61

3,70

3,77

3,90

4,00

stawka opłaty abonamentowej
za odczyt i rozliczenie należności wodomierza głównego

2,10

2,11

2,12

2,27

2,28

2,29

cena usługi odprowadzania
ścieków (zł/m³)

7,37

7,60

7,84

7,96

8,21

8,47

stawka opłaty abonamentowej
za odczyt i rozliczenie należności wodomierza dodatkowego mierzącego wodę
bezpowrotnie zużytą

2,10

2,11

2,12

2,27

2,28

2,29

Decyzja zatwierdzająca nową taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy Pruszcz Gdański na okres 36 miesięcy przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Gdańsku. (PDF)

Opublikował(a): administrator

Ostatnia zmiana:

Rozmiar fontu
Duży kontrast